søndag 14. oktober 2012
5 Vedlegg til klagen: Mailutvekslingen med Aftenposten

 

Her er alle mailene utvekslet med Aftenposten, i kronologisk rekkefølge (det automatiske svaret fra debattredaksjonen står bare første gang det ble sendt):

 

 

Onsdag 20. oktober 2010 09.47

 

 
Debattredaksjonen
Nedenfor, og vedlagt som Word-fil, er et innlegg til morgenutgaven.  Alt inkludert utgjør innlegget 1994 tegn med mellomrom.  Portrettfoto er vedlagt (jeg har lagt ved to bilder av meg, jeg liker a-bildet best, men b-bildet er kanskje best som minifoto).  Istedenfor yrkestitler har vi brukt betegnelsen ”Ingstad-fans”. 
Vennlig hilsen
Erik Thorvik
 
 
Erik Thorvik
Bjerklundveien 10
1807 Askim
Telefon 97 066 838
 
Stig Riise Pettersen
Kattanakkvegen 23C
5518 Haugesund
Telefon 92 419 557
 
 
 
Feil av Hegge om Ingstad
Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen
Ingstad-fans
 
Per Egil Hegges anmeldelse av biografiene om Helge Ingstad 25/9 gir inntrykk av at Ingstad gjorde en viktig feil.  Men dette gjorde han ikke.
Hegge nevner ”Ingstads skildring av et møte med ville apache-indianere [..].   Han [Frode Skarstein] tviler sterkt på at Ingstad fant stammen, bortsett fra noen få individer som var kommet på vidvanke [..].  Skarstein mener at den livfulle skildringen bør betraktes som litteratur, ført i pennen av en betydelig skribent.”
Ifølge Skarstein:  I 1938 skrev ulike aviser feilaktig at Ingstad hadde møtt de ville apachene.  Ingstad skrev til foreldrene sine at det var ”en masse sludder i [avis]artiklene, men det er i det vesentlige ikke min skyld”.  Men Ingstad hadde skrevet til en amerikansk venn at han hadde klart å kontakte de ville.  Foreldrene oppfordret ham til å si at han ikke hadde møtt dem.  I boka ”Apache-indianerne” (1939) gjorde Ingstad dette klart.  Men han skriver der at han sannsynligvis hadde fått et glimt av en vill apache i kikkerten, og at han hadde fått ”øie på noen sky mennesker”.  Men ”oplysninger jeg senere har fått” tilsa at de sistnevnte kanskje ikke var ville apacher.  Skarstein s. 116:  ”Ville han gi seg selv utgang om noen skulle presse ham på tidligere overdrivelser?”
M.a.o.:  Skarstein nevner ingen slik skildring som Hegge nevner.  Men han nevner at Ingstad i sin Apache-bok rettet opp sin feil (dvs. påstanden om kontakt i brevet til den amerikanske vennen og, antar Skarstein, samme eller en liknende påstand i samtaler med journalister) – noe Hegge ikke nevner.  Ut fra Hegges anmeldelse virker det derfor som om Ingstad i sin Apache-bok og livet ut påstod at han hadde møtt de ville.  Men det gjorde han ikke.
Skarstein signaliserer vel tvil om begge de to ovennevnte usikre observasjonene.  Men dette var altså ikke møter.  Hva Hegge sikter til med at Skarstein ikke ”tviler sterkt på at Ingstad fant [..] noen få individer”, er uklart.
 

 

 

Onsdag 20. oktober 2010 09.47

 

Kjære skribent,
Vi trykker ikke innlegg uten at vi vet innsenders fulle navn, adresse og telefonnummer. Hvis du ikke har oppgitt dette, må du ettersende det snarest for at innlegget skal bli vurdert. Aftenposten trykker ikke innlegg som samtidig er tilbudt andre aviser. Vi ber om at du ettersender e-post hvis du har gjort dette.
Dette er et automatisk generert svar fra Aftenpostens debattredaksjon. Svaret bekrefter at innlegget er mottatt, men ennå ikke lest. Automatsvaret innebærer ingen avtale om publisering.
For hovedinnleggene trenger vi også et elektronisk bilde i god oppløsning, filen bør være minimum 35 kB stor og i jpg-format.
Pågangen av innlegg til papirutgavene - morgen- og aftenutgave - er så stor at vi ikke har plass til å publisere alle. Vi mottar opp til 100 innlegg hver dag. Vi kontakter deg vanligvis innen to virkedager hvis vi takker ja til innlegget. Du får også normalt et nei takk i løpet av to virkedager hvis vi ikke kan prioritere innlegget.
Hvis vi må takke nei, får du en standard e-post fra oss. Vi har ikke kapasitet til å begrunne avslagene.
Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere ethvert innlegg, som oftest etter kontakt med innsender, men av og til uten kontakt med innsender.
De fleste leserbrev og innlegg som publiseres i Aftenpostens papirutgaver, blir publisert i avisens Internett-utgave.
Vi gjør oppmerksom på at det også er mulig å delta i debattene på Aftenpostens nettutgaver (
http://www.aftenposten.no eller http://oslopuls.no/). Du kan også gå direkte til Debattcentralen (http://debatt.aftenposten.no). Når du er registrert, kan du sende innlegget til en løpende debatt, eller til lesernes mening for å starte en ny debatt.
Les Aftenpostens generelle vilkår på
http://www.aftenposten.no/generellebetingelser/
Med vennlig hilsen
Aftenpostens debattredaksjon

 

 

Torsdag 21. oktober 2010 15.41

 

Kjære skribent,

Vi takker for debattinnlegget du har sendt Aftenposten. Dessverre er den daglige tilstrømningen av nye manuskripter til debatt- og kronikksidene så stor - opp til 100 artikler - at vi er nødt til å si nei takk til det aller meste.
Av denne grunn greier vi ikke å finne plass til din artikkel denne gang.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke overvåkes. Svar til denne adressen blir ikke lest.

 
Øverst i skjemaet

 

Søndag 24. oktober 2010 20.13

 

 
Aftenpostens debattredaksjon
Onsdag sendte vi vedlagte innlegg til Aftenpostens debattredaksjon.  Torsdag sendte debattredaksjonen en ubegrunnet beskjed om at innlegget ikke vil bli trykt. 
Debattredaksjonen kan naturlig nok ikke begrunne alle avslag.  Men i dette tilfellet gjelder det alvorlig kritikk mot Aftenposten selv.  Vi ber derfor om en begrunnelse.
Erik Thorvik     Stig Riise Pettersen
 
 
Mandag 25. oktober 2010 09.03
 

Kjære Erki Thorvik

 

Takk for mail og kritikk.

 

Vi hadde antatt et annet innlegg om Ingstad, som dessverre ble trukket.

 

Skriv gjerne 1100 tegn (inkl mellomrom), så trykker vi det.

 

Vennlig hilsen

 

Erik Tornes
Debattleder

 

 

Torsdag 28. oktober 2010 21.03

 

 
Erik Tornes
Vi har forkortet selve innlegget vårt til 1098 tegn med mellomrom (1173 tegn inkludert tittelen, våre navn og ”Ingstad-fans”).  Hvis det er for mye, ber vi om å bli kontaktet.  Den forkortede versjonen står nedenfor og i vedlegget.
Generelt synes vi at omtaler av avisenes feil o.l. bør være mer synlige enn de pleier å være.  Sånn sett synes vi 2000 tegn hadde passet bedre, men det er en generell diskusjon.
Hilsen
Erik Thorvik      Stig Riise Pettersen
 
Erik Thorvik
Bjerklundveien 10
1807 Askim
Telefon 97 066 838
 
Stig Riise Pettersen
Kattanakkvegen 23C
5518 Haugesund
Telefon 92 419 557
 
 
Feil av Hegge om Ingstad
Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen
Ingstad-fans
I 1938 skrev ulike aviser feilaktig at Helge Ingstad hadde møtt ville apacher.  Forfatter Frode Skarstein tror feilen kom fra Ingstad, bl.a. pga. hans påstand i et brev til en venn om å ha klart å kontakte de ville.  Men i boka ”Apache-indianerne” året etter, skrev Ingstad bare at han sannsynligvis hadde fått et glimt av en vill apache i kikkerten, og at han hadde fått ”øie på noen sky mennesker”, som han pga. ”oplysninger [..] senere” var usikker på om var ville apacher.  Skarstein:  ”Ville han gi seg selv utgang om noen skulle presse ham på tidligere overdrivelser?”
Ifølge Per Egil Hegges anmeldelse av Ingstad-biografiene 25/9, har Ingstad skrevet en ”skildring av et møte med ville apache-indianere”.  Men det har han ikke.  Ifølge Hegge ”tviler [Skarstein] sterkt på at Ingstad fant stammen, bortsett fra noen få individer som var kommet på vidvanke”.  Men Ingstad klargjorde i Apache-boka at han ikke fant stammen.  Og Skarstein er usikker på om han så noen.
Hegge nevner ikke at Ingstad korrigerte seg selv, og gir inntrykk av at han i Apache-boka og livet ut påstod å ha møtt de ville.
 

 

Torsdag 28. oktober 2010 21.14

 

 

 

Flott, takk skal dere ha. Det kommer også mer i denne debatten.

Vennlig hilsen

Erik

Erik Tornes
Debattleder

 

 

Fredag 29. oktober 2010 09.12

 

Kjære skribent,

Vi takker for din artikkel, som vi tar sikte på å trykke så snart som mulig. Vi kan dessverre ikke angi et nøyaktig tidspunkt fordi debattsidene settes sammen fra dag til dag.

Hvis mangel på plass og andre prioriterte saker skulle føre til at vi likevel ikke greier å få trykt artikkelen, vil vi gi beskjed så raskt vi kan.

Igjen takk for ditt bidrag!

Med vennlig hilsen

Aftenpostens debattredaksjon

 

 

Onsdag 3. november 2010 18.26

 

Aftenpostens debattredaksjon
I innlegget vårt på søndag hadde Aftenposten skiftet ut vår tittel, ”Feil av Hegge om Ingstad”, med tittelen ”Helge Ingstad fant ikke apachene”. 
Hvorfor ble denne endringen gjort?
Fra Aftenpostens mail til alle innsendere:  ”Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere ethvert innlegg, som oftest etter kontakt med innsender, men av og til uten kontakt med innsender.”  Innsendere blir m.a.o. ”som oftest” spurt før endringer blir gjort, men ikke i dette tilfellet - hvorfor?
Erik Thorvik        Stig Riise Pettersen
 

 

Onsdag 3. november 2010 20.31

 

Kjære Erik Thorvik

 

Tittelen ble nok endret fordi vi ønsket å være mer konkrete på hva som var feil.

 

Det er jo også dekning for tittelen.

Vennlig hilsen

Erik

Erik Tornes
Debattleder

 
 

 

Onsdag 3. november 2010 21.44

 

Hvorfor ble endringen gjort uten å spørre oss?

 

 

Erik Thorvik     Stig Riise Pettersen

 

 

Onsdag 3. november 2010 21.46

 

 

Fordi vi ikke så på det som en kontroversiell endring.

Vennlig hilsen
Erik

 

Tirsdag 30. november 2010 23.20

 

 
 
Aftenpostens debattredaksjon  
 
Vedlagt og nedenfor er et innlegg til morgenutgaven.  Selve innlegget utgjør 1995 tegn inkl. mellomrom.  Lengden inkl. tittelen og våre navn er 2057 tegn.    
 
Merknader:
 
**  ”Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig” (Punkt 4.13 i Vær Varsom-plakaten).  Men vårt innlegg om feilaktige opplysninger ble avslått uten begrunnelse.  Pga. punkt 4.13 er et slikt svar ubegripelig for mottakeren.  Avslag av innlegg med (presseetisk) kritikk mot avisen, bør normalt begrunnes.
 
**  Da vi ba om begrunnelse for avslaget, var svaret:  ”Vi hadde antatt et annet innlegg om Ingstad, som dessverre ble trukket.  Skriv gjerne 1100 tegn (inkl mellomrom), så trykker vi det.”  Hvis vi ikke hadde bedt om begrunnelse, ville Aftenposten da på eget initiativ ha bedt oss skrive 1100 tegn?  Det burde være en selvfølge, siden ”Feilaktige opplysninger skal rettes”.  Men vi er usikre på om Aftenposten ville ha gjort det. 
 
**  Hegges anmeldelse sto på en lørdag (677 000 lesere), innlegget vårt på en søndag (502 000 lesere).  Siden anmeldelsen sto på en lørdag, burde innlegget ikke ha stått på en søndag.  Det vedlagte innlegget bør derfor heller ikke stå på en søndag.
 
Siden kritikken vår dreier seg om mer enn det som står i innlegget, sender vi en kopi til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd.
 
Hvis Aftenposten har problemer med henvisningen til Wikipedias eksterne lenke, kan vi skrive et innlegg med 4000 tegn, slik at Aftenpostens lesere omsider kan få kjennskap til også dette misbruket av redigeringsmuligheten.
 
Erik Thorvik     Stig Riise Pettersen
 
Erik Thorvik
Bjerklundveien 10
1807 Askim
Telefon 97 066 838
 
Stig Riise Pettersen
Kattanakkvegen 23C
5518 Haugesund
Telefon 92 419 557
 
 
 
Skamløst av Aftenposten
 
Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen
 
To ganger har vi påpekt feil i personangrep fra Per Egil Hegge. Begge innlegg har Aftenposten skadet ved å endre dem uten å spørre oss.
 
Ifølge Hegges anmeldelse av biografiene om Helge Ingstad 25. september, har Ingstad skrevet en ”skildring av et møte med ville” apacher, som forfatter Frode Skarstein betviler. Men skildringen fins ikke. Ingstad klargjorde i ”Apache-indianerne” (1939) at han ikke hadde funnet de ville. Skarstein tviler på to usikre observasjoner i boken (den ene med kikkert). Disse tror han kan ha vært påfunn for å ”gi seg selv utgang om noen skulle presse” Ingstad på å ha sagt (tror Skarstein) i intervju året før, at han hadde møtt de ville. 
 
Dette påpekte vi 31. oktober. Men Aftenposten hadde skiftet ut vår tittel (”Feil av Hegge om Ingstad”), med en tittel med brodd mot Ingstad (”Helge Ingstad fant ikke apachene”). Dermed framsto vårt innlegg enkelt sagt som et innlegg ”mot” Ingstad i debatten etter Skarsteins bok.
 
Og: Tittelen ga inntrykk av at vi ville korrigere noen som trodde Ingstad (kanskje) fant apachene. Men om noen tror det, tyder det på at Ingstad selv har sagt det. Dermed bidro tittelen implisitt til å gjenta Hegges urett.
 
Aftenposten: ”[V]i ønsket å være mer konkrete på hva som var feil. Det er jo også dekning for tittelen.” Men det tilsier en tittel som ”Ingstad sa at han ikke fant apachene”. Ingstad påsto å ha funnet ”stammen”, mens Skarstein tror han fant bare ”noen få individer som var kommet på vidvanke” – ifølge Hegge. Men at (Skarstein vet at) han ikke fant noen, var langt fra vårt hovedpoeng.
 
Selv om endringer blir gjort ”som oftest etter kontakt med innsender” (sitat fra automatisk svar), ble ikke vi spurt, fordi ”vi ikke så på det som en kontroversiell endring”. Feil.
 
I 2002 skrev Per Egil Hegge en kommentar full av feil/forvrengninger om Johan Galtung (jfr. siste eksterne lenke i Wikipedias Galtung-artikkel). Aftenposten endret innlegget vårt om dette uten å spørre oss, slik at mye av kritikken vår ikke engang ble antydet.
 
 

 

 

Fredag 3. desember 2010 11.39

 

Hei,

 

Vi trykker denne kritikken på Leserforum kommende søndag.

 

Men jeg kan ikke se at siste avsnitt er relevant:

I 2002 skrev Per Egil Hegge en kommentar full av feil/forvrengninger om Johan Galtung (jfr. siste eksterne lenke i Wikipedias Galtung-artikkel). Aftenposten endret innlegget vårt om dette uten å spørre oss, slik at mye av kritikken vår ikke engang ble antydet.

 

Dette har vel ikke noe med deres innlegg på 1100 tegn å gjøre?

 

Vennlig hilsen

 

Erik Tornes
Debattleder

 

Fredag 3. desember 2010 11.44

 

 

Hei igjen,

 

Jeg fant i arkivet at dette refererer til et innlegg dere hadde på trykk i 2002.

 

Det vil bare forvirre leserne, så vi kutter dette siste avsnittet.

 

Vennlig hilsen

 

Erik Tornes
Debattleder

 

 

Fredag 3. desember 2010 15.01

 

Innleggets hovedpoeng er at vi har påpekt feil fra Hegge to ganger, og at Aftenposten begge ganger har redusert effekten av innlegget ved å endre det uten å spørre oss.  Som Henning Berg har sagt:  ”En gang er en gang, to ganger er mange ganger” – og da tenker vi på både Hegge og Aftenposten.

 

 

Anta at det siste avsnittet strykes.  Da vil leserne selvfølgelig lure på hvorfor vi nevner to innlegg i den innledende påstanden, men bare ett innlegg i begrunnelsen.  Begrunnelsen vil

m.a.o. ikke svare til påstanden, slik den selvfølgelig bør gjøre.  Er det noe som vil virke forvirrende på leserne, så er det det. 

 

 

For at innlegget ikke skal virke forvirrende, foreslår vi i stedet at første setning i innlegget endres:

 

Følgende tas ut:  To ganger har vi påpekt feil i personangrep fra Per Egil Hegge.

 

 

Følgende settes inn:  To ganger, første gang i 2002 og så i oktober i år, har vi påpekt feil i personangrep fra Per Egil Hegge.

 

 

Er Leserforum bare på søndager?  Hvis nei, vil vi at innlegget publiseres en annen dag, slik at flere av dem som leste anmeldelsen, ser innlegget.

 

 

Aftenposten bør selvfølgelig ikke trykke innlegget før vi er blitt enige om hvordan det skal være.  Hvis Aftenposten stryker det siste avsnittet, vil Aftenposten for tredje gang på rad ha redusert effekten av vår kritikk mot Aftenposten ved å endre den.

 

 

Erik Thorvik    Stig Riise Pettersen

 

 

Fredag 3. desember 2010 15.05

 

Hei,

 Jeg ser poenget, men vi prioriterer ikke nå å slippe til kritikk mot noe som skjedde for åtte år siden.

Så vi skriver om første setning og kutter siste avsnitt.

 

Vi trykker det i Leserforum søndag. Leserforum er kun på søndager.

 

Hvis dere ikke ønsker at det skal trykkes, må jeg ha beskjed innen kl 15.15 – vi lager alle helgens debattsider nå i dag.

 

Vennlig hilsen

 

Erik Tornes
Debattleder
 

 

Fredag 3. desember 2010 15.15

 

 
Vi er svært uenige i dette, men vil heller at et amputert innlegg blir trykt.
 

 

 

Fredag 3. desember 2010 15.15

 

Ok, da trykker vi.

Vennlig hilsen
Erik

 

 

Fredag 3. desember 2010 17.25

 

 
Hvis det er for seint å endre på debattsiden nå, får det hele bare stå.  Men jeg la ikke merke til at dere tenkte å omformulere første avsnitt.  Det tror jeg vi bør gjøre selv.  Jeg foreslår derfor, hvis mulig som nevnt, at innlegget ikke bør trykkes førstkommende søndag, men søndagen deretter, og at vi selv formulerer første avsnitt. 
 
Erik Thorvik    Stig Riise Pettersen
 
 
 
Fredag 3. desember 2010 17.34
 
 
 
Hei, det er for sent nå, dessverre.

Vennlig hilsen
Erik
 
 
Torsdag 30. desember 2010 20.47
 

Aftenposten

Vedlagt og nedenfor er et innlegg til morgenutgaven.  Selve innlegget utgjør 1999 tegn inkl. mellomrom.  Lengden inkl. tittelen og våre navn er 2065 tegn.    

Hvis Aftenposten har problemer med henvisningen til Wikipedias eksterne lenke, ber vi om tilbakemelding. 

Det vi skriver om, er såpass alvorlig, for både Per Egil Hegge og Aftenposten, at det bør bli alminnelig kjent blant leserne.  Innlegget bør derfor trykkes på debattsiden (ikke på en søndag), ikke i Leserforum.

Erik Thorvik      Stig Riise Pettersen

 

Erik Thorvik

Bjerklundveien 10

1807 Askim

Telefon 97 066 838

 

Stig Riise Pettersen

Kattanakkvegen 23C

5518 Haugesund

Telefon 92 419 557

 

Skamløs – tre ganger på rad

Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

 

I et innlegg 31. oktober påpekte vi at Per Egil Hegges personangrep mot Helge Ingstad 25. september, var feilaktig. Men, uten å spørre oss, hadde Aftenposten skiftet vår tittel med brodd mot Hegge ut med en tittel med brodd mot Ingstad.

 

Dette påpekte vi i et innlegg 5. desember. Men for å få det trykt, måtte vi la være å påpeke noe som gjør frekkheten enda mer alvorlig - at vi har opplevd noe liknende fra både Hegge og Aftenposten tidligere. I 2002 skrev Per Egil Hegge en kommentar full av feil/forvrengninger om Johan Galtung (jfr. siste eksterne lenke i Wikipedias Galtung-artikkel).  Vårt innlegg om dette endret Aftenposten uten å spørre oss, slik at mye av kritikken ikke engang ble antydet. Et innlegg om endringen ble ikke trykt. 

 

Aftenposten: ”[V]i prioriterer ikke nå å slippe til kritikk mot noe som skjedde for åtte år siden.” Men under innlegget var det nok ledig plass (dekket med en vignett) for det vi ønsket å nevne om 2002-saken.

 

Men uavhengig av den ledige plassen, burde vi ha fått nevne 2002-saken: At både Hegge og Aftenposten opptrådte på liknende måte i oktober-saken som i 2002-saken, var vårt hovedpoeng. Å sverte andre med feil/forvrengninger, og å prøve å holde leserne mest mulig uvitende om dette, er alvorlig. Presseetisk kritikk bør prioriteres høyere enn annen aviskritikk i Leserforum.

 

De tre innleggene hhv. i 2002 og i oktober og desember i fjor, innebærer at Aftenposten tre ganger på rad har skadet vår kritikk mot avisen/Hegge ved å endre den uten rimelig begrunnelse. Hegge har, oss bekjent, skrevet fire personangrep i Aftenposten med viktige feil/forvrengninger – de to omtalt i hhv. 2002- og oktober-innlegget, og to til (jfr. den ovennevnte Wikipedia-lenken).

 

Skamløsheten blir enda mer grell av de åpenbart feilaktige begrunnelsene - jfr. prioriteringsbegrunnelsen ovenfor, og begrunnelsen for den ovennevnte tittelendringen (”vi ikke så på det som en kontroversiell endring”).   

 

Noe bør gjøres med avisenes mulighet til å redigere kritikk mot seg selv.

 

 

Torsdag 30. desember 2010 22.50

 

Aftenposten

Vedlagt og nedenfor er en ny versjon av innlegget vi sendte tidligere i kveld.  Den eneste forskjellen er at vi i første versjon hadde nevnt Per Egil Hegges fornavn to steder.  Selve innlegget utgjør nå 1990 tegn med mellomrom (2056 tegn inkl. tittelen og våre navn).

Erik Thorvik     Stig Riise Pettersen

 

 

Skamløs – tre ganger på rad

Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

 

I et innlegg 31. oktober påpekte vi at Per Egil Hegges personangrep mot Helge Ingstad 25. september, var feilaktig. Men, uten å spørre oss, hadde Aftenposten skiftet vår tittel med brodd mot Hegge ut med en tittel med brodd mot Ingstad.

 

Dette påpekte vi i et innlegg 5. desember. Men for å få det trykt, måtte vi la være å påpeke noe som gjør frekkheten enda mer alvorlig - at vi har opplevd noe liknende fra både Hegge og Aftenposten tidligere. I 2002 skrev Hegge en kommentar full av feil/forvrengninger om Johan Galtung (jfr. siste eksterne lenke i Wikipedias Galtung-artikkel).  Vårt innlegg om dette endret Aftenposten uten å spørre oss, slik at mye av kritikken ikke engang ble antydet. Et innlegg om endringen ble ikke trykt. 

 

Aftenposten: ”[V]i prioriterer ikke nå å slippe til kritikk mot noe som skjedde for åtte år siden.” Men under innlegget var det nok ledig plass (dekket med en vignett) for det vi ønsket å nevne om 2002-saken.

 

Men uavhengig av den ledige plassen, burde vi ha fått nevne 2002-saken: At både Hegge og Aftenposten opptrådte på liknende måte i oktober-saken som i 2002-saken, var vårt hovedpoeng. Å sverte andre med feil/forvrengninger, og å prøve å holde leserne mest mulig uvitende om dette, er alvorlig. Presseetisk kritikk bør prioriteres høyere enn annen aviskritikk i Leserforum.

 

De tre innleggene hhv. i 2002 og i oktober og desember i fjor, innebærer at Aftenposten tre ganger på rad har skadet vår kritikk mot avisen/Hegge ved å endre den uten rimelig begrunnelse. Hegge har, oss bekjent, skrevet fire personangrep i Aftenposten med viktige feil/forvrengninger – de to omtalt i hhv. 2002- og oktober-innlegget, og to til (jfr. den ovennevnte Wikipedia-lenken).

 

Skamløsheten blir enda mer grell av de åpenbart feilaktige begrunnelsene - jfr. prioriteringsbegrunnelsen ovenfor, og begrunnelsen for den ovennevnte tittelendringen (”vi ikke så på det som en kontroversiell endring”).   

 

Noe bør gjøres med avisenes mulighet til å redigere kritikk mot seg selv.

 

 

Lørdag 1. januar 2011 11.28

 

Kjære skribent,

Vi takker for debattinnlegget du har sendt Aftenposten. Dessverre er den daglige tilstrømningen av nye manuskripter til debatt- og kronikksidene så stor - opp til 100 artikler - at vi er nødt til å si nei takk til det aller meste.
Av denne grunn greier vi ikke å finne plass til din artikkel denne gang.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke overvåkes. Svar til denne adressen blir ikke lest.

 

 

Torsdag 20. januar 2011 08.58

 

Aftenposten debatt

 

30. desember sendte vi innlegget nedenfor til Aftenposten.  Det ble avslått.  Vi ber om en begrunnelse.

 

Erik Thorvik      Stig Riise Pettersen

 

 

<Her sto så innlegget ovenfor. >

 

 

Torsdag 20. januar 2011 09.13

 

Kjære Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

 

Innlegget ble takket nei til fordi dere allerede har sluppet til med kritikk – både mot Hegge og mot Aftenposten.

 

Vennlig hilsen

 

Erik Tornes
Debattleder

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar