søndag 14. oktober 2012Denne nettsiden er opprettet av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen. 25. september 2010 anmeldte Per Egil Hegge biografiene om Helge Ingstad i Aftenposten. 31. oktober 2010 trykket Aftenposten følgende innlegg (bortsett fra at Aftenposten uten å spørre oss hadde satt inn tittelen "Helge Ingstad fant ikke apachene", jfr. tekstene etter innlegget) (for mer om Per Egil Hegge og Aftenposten, se her):

FEIL AV HEGGE OM INGSTAD

I 1938 skrev ulike aviser feilaktig at Helge Ingstad hadde møtt ville apacher. Forfatter Frode Skarstein tror feilen kom fra Ingstad, blant annet på grunn av hans påstand i et brev til en venn om å ha klart å kontakte de ville. Men i boken Apache-indianerne året etter, skrev Ingstad bare at han sannsynligvis hadde fått et glimt av en vill apache i kikkerten, og at han hadde fått «øie på noen sky mennesker», som han på grunn av «opplysninger (...) senere» var usikker på om var ville apacher. Skarstein: «Ville han gi seg selv utgang om noen skulle presse ham på tidligere overdrivelser?»

Ifølge Per Egil Hegges anmeldelse av Ingstad-biografiene 25. september, har Ingstad skrevet en «skildring av et møte med ville apache-indianere». Men det har han ikke. Ifølge Hegge «tviler (Skarstein) sterkt på at Ingstad fant stammen, bortsett fra noen få individer som var kommet på vidvanke». Men Ingstad klargjorde i apache-boken at han ikke fant stammen. Og Skarstein er usikker på om han så noen.

Hegge nevner ikke at Ingstad korrigerte seg selv, og gir inntrykk av at han i apache-boken og livet ut påsto å ha møtt de ville.

ERIK THORVIK
STIG RIISE PETTERSEN
Ingstad-fans

Aftenpostens tittelendring førte til en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Nedenfor har vi lagt inn tekstene om denne klagen:

1 Vår klage til Pressens Faglige Utvalg 27. januar 2011
2 Vedlegg til klagen: En henvendelse til Norsk Presseforbund
3 PFU-sekretariatets innstilling og PFUs vedtak
4 Vår kommentar til innstillingen (og vedtaket). Denne er viktigst.
5 Vedlegg til klagen: Mailutvekslingen med Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar