søndag 14. oktober 2012


2 Vedlegg til klagen: En henvendelse til Norsk Presseforbund


Norsk Presseforbund

Avisenes mulighet til å avslå eller redigere leserinnlegg med presseetisk kritikk mot seg selv, er problematisk.  Tre synspunkter:

1        Med unntak av punkt 4.15 om tilsvarsretten, inneholder Vær Varsom-plakaten så vidt vi kan se ingen retningslinjer for behandling av leserinnlegg.  Det bør den gjøre.

2        Fra Aftenpostens automatiske svar til innsendere av leserinnlegg:  Hvis vi må takke nei, får du en standard e-post fra oss. Vi har ikke kapasitet til å begrunne avslagene.  En avis bør normalt begrunne avslag av innlegg med presseetisk kritikk mot seg selv.  Dette bør kanskje stå i Vær Varsom-plakaten.

3        En avis bør ikke kunne endre innlegg med pressetisk kritikk mot seg selv uten å spørre skribentene.  Ved uenighet, eller når avisen avslår et slikt innlegg, bør en egen instans avgjøre saken. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar